load

Raport Kwartalny z plikiem nr 44/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (44/2019) Raport okresowy za IIQ 2019 rok

Zarząd Kancelaria Medius S.A. przekazuje raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Komentarz Zarządu:

Dokonane zmiany prezentowania portfeli wierzytelności, które zostało opisane w Komentarzu Zarządu w raporcie EBI 43/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku nie mają wpływu na bieżącą działalność operacyjną spółki.

Emitent odnotował wzrost osiągniętej EBITDA gotówkowej o 8,2 mln zł. [ponosząc w wskazanym okresie znaczne koszty związane z ogłoszonymi opcjami strategicznymi] w porównaniu do II kwartału 2018 roku do poziomu 39,3 mln zł. [wartość EBITDA gotówkowa na dzień 31 czerwca 2018 roku wynosiła 31,1 mln zł.). Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowa na dzień 31 czerwca 2019 roku wynosi 2,73 [wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowa na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 2,26] co jest wartością jedną z najlepszych na europejskim rynku.

W okresie od stycznia 2019 roku do 31 czerwca 2019 roku Emitent przeprowadził z powodzeniem emisję obligacji o wartości 5 mln Euro [jako jedna z nielicznych spółek na rynku zarządzania portfelami NPL w Polsce], znacząco poprawił strukturę zobowiązań długo i krótkoterminowych i wypracował rekordową wartość gotówki w wysokości 34,8 mln zł.

Było to także czas bardzo dobrej obsługi portfela wierzytelności w Lartiq XXX Ns FIZ, gdzie spółka dokonywała cyklicznych umorzeń certyfikatów.

Wskazane powyżej wartości podkreślają prawidłowość strategii realizowanej przez Zarząd.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”