load

Raport nr 1/2022 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

  •  raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 11 lutego 2022 r.
  •  raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.
  •  raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.
  •  raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 10 listopada 2022 r.
  •  raport okresowy roczny za 2021 r. – 27 maja 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”