load

Raport nr 10/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie odwołania z dniem 24 sierpnia 2021 roku o godz. 23:59:59 Pana Przemysława Edwarda Dąbrowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Przyczynę odwołania Pana Przemysława Edwarda Dąbrowskiego z Zarządu Spółki stanowi niedopełnianie podstawowych obowiązków w taki sposób, że Spółka mając status spółki publicznej nie była w stanie terminowo opublikować ani raportów kwartalnych za IQ/2021 i IIQ/2021, ani raportu rocznego za rok obrotowy 2020, co spowodowało zawieszenie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obrotu akcjami na rynku NewConnect, które trwa nadal; a ponadto niedopełnianie obowiązków w zakresie przekazywania spraw dotyczących pełnionych funkcji w ramach grupy kapitałowej Spółki – w związku ze złożoną rezygnacją.