load

Raport nr 12/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) – Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLMDIUS00018)

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 września 2021 roku uchwały nr 954/2021 w sprawie upomnienia spółki Kancelaria Medius S.A. w Restrukturyzacji, na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta wynika z niedochowania przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2020, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Maksym Wójcik – Prezes Zarządu
  • Jakub Rajchman – Członek Rady Nadzorczej delegowany do sprawowania funkcji Członka Zarządu