load

Raport nr 11/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji – zmiana terminu rozpoczęcia sprawozdania funkcji

Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 września 2021 roku do składu Zarząd Emitenta Pana Maksyma Wójcika, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Tym samym Rada Nadzorcza potwierdziła swoją decyzję z dnia 22 lipca 2021 roku zmieniając jedynie datę rozpoczęcia sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Maksyma Wójcika.

Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.