load

Raport nr 15/2021 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2021) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16 grudnia 2021 roku uchwały nr 1275/2021 w sprawie upomnienia spółki Kancelaria Medius S.A. w Restrukturyzacji, na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta wynika z niedochowania przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”