load

Raport nr 17/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2023) Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2022 rok

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku, przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2022.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w odrębnym raporcie Spółka opublikuje również skonsolidowany raport roczny za rok 2022. Data publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. zostanie przekazana do wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.