load

Raport nr 2/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2024) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok.

Nowym terminem publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok będzie dzień 5 lutego 2024 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu