load

Raport nr 3/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2024) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2022.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Maksym Wójcik – Prezes Zarządu