load

Raport nr 4/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 5 marca 2024 r.

Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 5 marca 2024 roku („ZWZ”), na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c., ul. Marii Konopnickiej nr 5 lok. 10, (00-491) Warszawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Maksym Wójcik – Prezes Zarządu

W załączeniu: