load

Raport nr 41/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (41/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Kancelaria Medius S.A.w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że opóźnienie terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za II kw. 2020 r., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 19/2020, spowodowuje incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”) w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu okresowego za II kw. 2020 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż opóźnienie terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za II kw. 2020 roku wynika z rozpoczęcia przez Spółkę niezależnej wyceny portfeli wierzytelności należących do Emitenta i podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta. Zarząd Spółki podjął decyzję o wstrzymaniu publikacji raportu okresowego za II kw. 2020 roku, gdyż nie chce wprowadzać inwestorów w błąd publikując dane, które mogą podlegać zmianie w ciągu kolejnych kilku tygodni w związku z przeprowadzaną wyceną. Zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że nowy termin publikacji raportu okresowego za II kw. 2020 roku zostanie przez Emitenta wskazany stosownym raportem bieżącym EBI niezwłocznie po otrzymaniu ww. wyceny.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”