load

Raport nr 5/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2024) Postanowienie Sądu w sprawie przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 10 kwietnia 2024 r. powziął od pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym informację o umieszczeniu w portalu informacyjnym Sądu postanowienia z dnia 9 kwietnia 2024 r. o stwierdzeniu przyjęcia układu pomiędzy Spółką jako dłużnikiem a jej wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Zgodnie z postanowieniem układ został przyjęty zgodnie z propozycjami układowymi dłużnika w toczącej się procedurze głosowania nad układem poza zgromadzeniem wierzycieli. O rozpoczęciu głosowania nad propozycjami układowymi Spółka informowała raportem ESPI nr 6/2023.

Spółka informuje, iż po ogłoszeniu postanowienia rozpocznie się procedura zatwierdzania układu przez Sąd. Układ będzie wykonywany wyłącznie po prawomocnym zatwierdzeniu układu przez Sąd.