load

Raport nr 50/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (50/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2020 roku Spółka otrzymała skan z datą 24 września 2020 roku rezygnacji Pana Marcina Rymaszewskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z końcem dnia 24 września 2020 roku z powodów osobistych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.