load

Raport nr 54/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (54/2020) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2020, informuje o zmianie terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2020 Spółki („Raport Kwartalny”).

Nowy termin publikacji Raportu Kwartalnego zostaje ustalony na dzień 12 listopada 2020 r.

Pierwotny termin publikacji Raportu Kwartalnego przypadać miał na dzień 13 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”