load

Raport nr 6/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2024) Planowana rozprawa sądowa w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że został poinformowany przez pełnomocnika procesowego Spółki o wyznaczonej na dzień 27 czerwca 2024 r. rozprawie na której będzie rozpatrywana kwestia zatwierdzenia układu z wierzycielami. O przyjęciu układu Spółka informowała raportem ESPI z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Spółka zamierza zgłosić na rozprawie wniosek o zatwierdzenie przez Sąd przyjętego układu z wierzycielami.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.