load

Raport nr 7/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 20 listopada 2023 roku zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE o dokonanej transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 17 listopada 2023 roku przez Maksyma Wójcika – Prezesa Zarządu, tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

W załączeniu skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.