load

Raport nr 7/2023 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2023) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta. Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLMDIUS00018)

Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. w Restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku uchwały nr 646/2023 w sprawie upomnienia spółki Kancelaria Medius S.A. w Restrukturyzacji.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałę w sprawie upomnienia Spółki podjął na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta wynika z niedochowania przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Maksym Wójcik – Prezes Zarządu