load

Raport nr 9/2024 KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2024) Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok

Zarząd Kancelarii Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2024 z dnia 9 maja 2024 roku, przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2023.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w odrębnym raporcie Spółka opublikuje również skonsolidowany raport roczny za rok 2023. Data publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r. zostanie przekazana do wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.