load

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku Kancelaria Medius Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie przekazuje raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Maksym Wójcik – Prezes Zarządu