load

Raport roczny nr 30/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA (30/2020) Jednostkowy raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.