load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport roczny nr 47/2020 – KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (47/2020) Korekta jednostkowego raportu rocznego Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2019

Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019, który został pierwotnie przekazany raportem bieżącym EBI nr 30/2020.

Korekta treści raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019 wynika z korekty błędu dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia dla poprzedniego Zarządu, który wpłynął na następujące pozycje sprawozdania:

– aktywa z tytułu odroczonego podatku zwiększyły się o 252.252,00 zł

– rezerwy krótkoterminowe zwiększyły się o 1.327.641,00 zł

– strata netto uległa zwiększeniu o 1.075.389,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.