load
Dostałeś pismo? Zadzwoń!

Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl

Raport Roczny z plikami nr 19/2019 – KANCELARIA MEDIUS SA (19/2019) Skonsolidowany raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2018

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.