load

Raport Roczny z plikiem nr 26/2018 – KANCELARIA MEDIUS SA (26/2018) Skonsolidowany raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2017.

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy 2017.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.